Метка нейрогенний сечовий міхур

The Standardization of Terminology of Lower Urinary Tract Function in Children and Adolescents: Report from the Standardisation Committee of the International Children’s Continence Society/ Стандартизація в термінології функціювання нижніх сечових шляхів у дітей та підлітків (на основі рекомендацій ICCS)

Read more


Neurogenic lower urinary tract dysfunction (NLUTD) in patients with spinal cord injury: long-term urodynamic findings/ Нейрогенний сечовий міхур у пацієнтів із спінальноютравмою: віддаленні уродинамічні показники

Read more


Clinical guidelines for the diagnosis and management of neurogenic lower urinary tract dysfunction/ Клінічні протоколи діагностики та лікування нейрогенної дисфункції нижніх сечових шляхів

Read more


Botulinum toxin injections for treating neurogenic detrusor overactivity/ Ботулотоксинові ін’єкції в лікуванні нейрогенної гіперактивності детрузора

Read more