Виповнився 1 рік дитячому нейрохірургічному відділенню в НДСЛ «ОХМАТДИТ»

Приємно, що в Україні відкриваються нові сучасні відділення!
Радий за Колег! Успіхів і процвітання!!

Виповнився 1 рік дитячому нейрохірургічному відділенню в НДСЛ «ОХМАТДИТ».

20 серпня 2018 року відділення розпочало свою роботу як окремий структурний підрозділ лікарні. 1 рік. Це багато чи мало? Багато – тому що виконано більше 300 операцій різної складності, в тому числі і унікальні, вперше проведені в Україні; багато – тому що вже впроваджений мультидисциплінарний підхід у лікуванні пацієнтів; багато – бо налагоджена співпраця з відомими нейрохірургічними клініками світу; багато – бо лікарі встигли освоїти нові методики операцій та лікування; багато, тому що медики постійно вчаться!
Але ж, мало – тому що потреба в нейрохірургічній допомозі дітям значно вища; мало – тому що ми розуміємо напрямки розвитку служби і стоїмо на початку їх впровадження; мало – тому що не всі знання і вміння лікарів можемо наразі використати, щоб робити чудеса.

У відділенні розгорнуто 15 ліжок, медичну допомогу надають 5 лікарів нейрохірургів. Очолює підрозділ Павел Плавский (Pavlo Plavskyi), лікар-нейрохірург, кандидат медичних наук.

Нейрохірурги відділення проводять оперативне лікування новоутворень головного та спинного мозку, кісток черепа и хребта, гідроцефалії,вроджених аномалій розвитку ЦНС , травм ЦНС, епілепсії, вроджених аномалій судин головного мозку.

Ми дбаємо про якість операцій і про якість життя пацієнта після операції, тому лікарі-нейрохірурги широко застосовують малоінвазивні ендоскопічні втручання.

Під час оперативних втручань з приводу пухлин головного та спинного мозку, а також в усіх операціях з приводу вроджених вад спинного мозку присутній нейрофізіолог, який забезпечує інтраопераційний нейромоніторинг для зменшення ризику післяопераційних неврологічних ускладнень.

На діагностичному етапі використовується наявне у лікарні сучасне обладнання – магнітно-резонансну томографія (1,5 Тл), устатковане надсучасним програмним забезпеченням, мультиспіральна комп’ютерна томографія (доступна в цілодобовому режимі), нейросонографія, електронейроміографія, електроенцефалографія та повний спектр клініко-лабораторних досліджень.

Найбільшою цінністю в функціонуванні нейрохірургічної служби лікарні є постійна та безперервна взаємодія з суміжними спеціалістами. Це лікарі діагностичних відділів, неврологи, педіатри та нейроофтальмологи, а також генетики, гематологи, фахівці центру гемостазу. Під час проведення операцій до складу бригади ми запрошуємо нейрофізіологів, торакальних та абдомінальних хірургів, ортопедів-травматологів. В ранньому післяопераційному періоді маленьким пацієнтам допомагають відновитися реаніматологи.

У січні 2019 р. вперше в Україні створено відділення гострої реабілітації, що відповідає сучасним підходам лікування та відновлення нейрохірургічних хворих. Реабілітація проводиться з першої доби після оперативного втручання (навіть умовах реанімаційного відділення), а подекуди на доопераційному етапі.

У випадках операцій з приводу новоутворень ЦНС нейрохірургія взаємодіє з патогістологічною службою, яка має в своєму розпорядженні все необхідне для максимально точного розпізнавання структури та особливостей новоутворень і це , в свою чергу, дає змогу точно встановити діагноз, а значить вирішити питання щодо подальшого лікування. Так само на цьому етапі підчас лікування кожної онкховорої дитини проводиться нейроонкологічних консиліум у складі променевих терапевтів та діагностів, онкологів. І це дає змогу забезпечити мультидисциплінарний підхід. Таким чином, ми скорочуємо час, якого, на жаль, дуже багато втрачається підчас «блукання» по різним інстанціям на різних етапах лікування дітей з нейроонкологією. І цим самим ми наслідуємо принцип, відомий в усьому цивілізованому медичному світі – «All Under The Roof” – все під одним дахом. Саме тому у квітні 2019 р. створено групу фахівців з нейроонкології.

Лікарі нашого відділення постійно вдосконалюють свої навички і навчаються. Наша лікарня котрий рік поспіль плідно співпрацює з госпіталем «SickKids» (м. Торонто, Канада), в результаті чого лікарі нейрохірурги мають змогу проходити стажування в цій лікарні, розширюючи свої знання та навички.
Щомісяця проводяться он-лайн конференції з провідними лікарями всесвітньо відомих клінік (онкологи, нейрохірургі, епілептологи, променеві терапевти, патогістологи) для обговорення складних клінічних випадків та обрання оптимальної тактики лікування наших пацієнтів.

Окрім цього нейрохірурги відділення здійснюють виїзні консультації та оперують дітей з різноманітною нейрохірургічною патологією в умовах інших лікувальних закладів м.Києва, Київської області, а також інших прилеглих областей, яких через нестабільний та важкий стан неможливо перевести в спеціалізовану лікарню.

Вітаємо нейрохірургічне відділення! Пишаємося здобутками!

 

Джерело: https://ohmatdyt.com.ua/svyatkuyemo-1-rik/


“Гроші пішли за дослідженнями”: новий підхід до фінансування медичної науки

Відтепер в Україні буде цільове фінансування медичної науки на інноваційні наукові проекти, а не фінансування ставок, як це було раніше. Вже з вересня цього року фінансування відбуватиметься за новим принципом, що забезпечить ефективне використання коштів платників податків. Розповідаємо про нові справедливі правила фінансування, які заклади отримають більше коштів, хто і як здійснює перегляд досліджень, як на дослідження впливатиме імпакт-фактор і які переваги змін.

 

ЯК ЗМІНИЛОСЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ МЕДИЧНОЮ НАУКОЮ

Заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти та наукові установи, що належать до сфери управління МОЗ України, надали в міністерство звіти про наукову діяльність. За цими звітами відповідна Комісія оцінила результати їхньої діяльності. Тепер більше фінансування отримають заклади, що займаються науковою діяльністю на сучасному міжнародному рівні, які публікують свої роботи у вагомих наукових виданнях.

Так, наприклад Національний інститут раку отримає найбільше коштів  за результатами нового підходу до фінансування медичної науки. За зміненими чіткими правилами – “гроші йдуть за дослідженням” – з вересня 2019 року заклад отримає 4,26 млн грн. Тоді як раніше за розподілом згідно зі штатним розкладом Інститут отримував 2,64 млн грн.

Більше коштів отримає і Харківський національний медичний університет – 3,22 млн грн. А відповідно до штатного розкладу заклад отримував 1,46 млн грн.

Водночас, Одеський національний медичний університет не подав звіти, відповідно і не отримав фінансування. Крім того, деякі заклади не отримали фінансування з державного бюджету, а виконання деяких науково-дослідних робіт буде завершено до вересня 2019 року за такими причинами:

 1. Дослідження не мали актуальності, практичного значення, наукової новизни та таких результативних показників як статті у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами Web of Science, PubMed та Scopus.
 2. Установи/заклади надавали недостовірну інформацію про публікації у журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз, що є академічно недоброчесним. Наприклад, вказані у звіті дослідження не мали ніякого відношення до теми роботи, були опубліковані не в роки виконання роботи.

 

ДОКЛАДНО ПРО НОВІ ПРАВИЛА ФІНАНСУВАННЯ

Наукові відкриття в медицині можуть кардинально трансформувати систему надання медичних послуг, допомогти зберегти та продовжити життя пацієнта. Старий принцип фінансування науково-дослідних робіт в Україні не був орієнтований на результат: державні кошти йшли не на наукові розробки, а на фінансування ставок.

Тепер діє алгоритм,  за яким перерозподіляється фінансування між закладами вищої освіти, закладами післядипломної освіти та науковими установами, що належать до сфери управління МОЗ України, відповідно до чітких критеріїв:

Група

Результативність та ефективність наукових досліджень

Фінансування

I

Наявність статей за темою науково-дослідні роботи у виданнях з імпакт-фактором більше 1. Також може бути залучене додаткове фінансування, налагоджена співпраця з міжнародними установами, отримані міжнародні патенти.

(379,0 тис. грн)

II

Наявність більше 3 статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science, PubMed та Scopus. Також може бути налагоджена співпраця з українськими та міжнародними установами, отримані українські патенти.

1,5х

(284,3 тис. грн)

III

Наявність 1-2 статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science, PubMed та Scopus або за рішенням комісії враховуючи публікації в українських фахових виданнях і актуальність дослідження.

х

(189,5 тис. грн)

Переваги нового принципу фінансування для медичної науки:

 • ефективне використання коштів платників податків;
 • орієнтація на кінцевий результат, тобто інноваційні відкриття, що визнаються на міжнародному рівні та публікуються у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science, PubMed  та/або Scopus та мають імпакт-фактор;
 • інтеграція української медичної науки у світову науку через публікації в наукових виданнях, що високо цінуються за кордоном;
 • можливість брати участь у міжнародних конкурсах на гранти.

 

ХТО І ЯК ОЦІНЮЄ ЗВІТИ ЗАКЛАДІВ

Звіти закладів оцінює Комісія Міністерства охорони здоров’я України з перегляду звітів про стан виконання наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок. До Комісії МОЗ України входять члени Наукової ради Національного фонду досліджень України та Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Щоби забезпечити прозорість та об’єктивність, а також виключити корупційну складову, кожен звіт надавався Комісії без вказання назви установи та виконавців.

Інформацію, подану закладами вищої освіти, закладами післядипломної освіти та науково-дослідницькими установами, щодо наявності публікацій у виданнях, що мають імпакт-фактор більше 1, перевіряла Національна наукова медична бібліотека України на прохання МОЗ України, в якої є доступ до наукометричної бази даних Web of Science.

ЧОМУ НЕОБХІДНИЙ ІМПАКТ-ФАКТОР

Імпакт-фактор – показник співвідношення цитування міжнародних наукових журналів, їхньої значимості.  Залежно від кількості публікацій в наукових виданнях з різним імпакт-фактором можна оцінити актуальність дослідження та його доброчесність.

Не існує національної медичної науки. Медична наука не може розвиватись в ізоляції. Існує універсальна наука. Тому імпакт-фактор дозволяє справедливо порівняти результативність наукових робіт українських інституцій медичної науки та стимулювати найсильніших.

 

РЕЗУЛЬТАТ ЗМІН

Тепер гроші ходять за ефективними дослідженнями – це чесна конкуренція між науковими командами за наявні в держави кошти.

За новою прозорою системою науковці будуть орієнтуватися на публікацію своїх досліджень у журналах, які мають високий імпакт-фактор. Що більше кращих дослідників (які мають високий індекс Гірша, статті у журналах з високим імпакт-фактором) візьмуть на роботу керівники установ/закладів, то більше отримає фінансування установа/заклад.

Важливо нагадати, що зараз всі державні наукові установи/заклади мають можливість подати заявку на безкоштовне підключення до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus.

Також установи/заклади можуть подавати заявки на грантове фінансування до міжнародних організацій. Міністерство охорони здоров’я вже організувало кілька семінарів в рамках проекту «Міжнародні проекти, конкурси та гранти в Україні”. Ці безоплатні семінари дозволять науковцям і освітянам зрозуміти особливості подачі заявок на гранти та міжнародні проекти, навчитись встановлювати ефективні контакти з міжнародними партнерами.

 

Джерело: http://moz.gov.ua/article/news/groshi-pishli-za-doslidzhennjami-novij-pidhid-do-finansuvannja-medichnoi-nauki


Безперервний професійний розвиток в Україні

Безперервний професійний розвиток (БПР) – нова для України система постійного розвитку компетенцій лікаря і його професійного вдосконалення. Відповідаємо на поширені питання про заходи, нарахування балів, порядок подання документів.

 

Як зараховуються бали за передатестаційні цикли, успішно завершені у 2018 або 2019 році?

Для лікарів, строк чергової атестації яких настає у 2019 році, за такий цикл нараховують 50 балів безперервного професійного розвитку. Для цього лікарю достатньо записати бали за передатестаційний цикл в освітнє портфоліо та подати таке портфоліо на атестацію разом з копіями документів про пройдений ПАЦ та іншими необхідними документами.

 

Чи є обов’язковим передатестаційний цикл у 2019 році?

Ні, передатестаційний цикл більше не є обов’язковим для успішної атестації лікарів. Можна набрати 50 балів за різні види навчання, які лікар вільно обирає із запропонованого МОЗ України переліку видів діяльності.

 

Які заходи безперервного професійного розвитку є обов’язковими у 2019 році?

Жоден захід або вид діяльності не є обов’язковим. Крім того, відповідно до потреб медичної практики та бачення власного професійного розвитку, лікар вільно обирає вид і спрямування навчальних заходів незалежно від того, чи вважаються вони номінально заходами саме його спеціальності.

 

Чи потрібно надсилати копію індивідуального освітнього портфоліо для щорічної перевірки 1 березня 2020 року?

Ні, не треба. До 1 березня 2021 року копію індивідуального освітнього портфоліо слід подавати до атестаційної комісії тільки в комплекті документів для підтвердження звання «лікар-спеціаліст», для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії.

 

Як лікар може підвищити категорію за рахунок додаткових балів?

Якщо лікар має відповідний стаж роботи, демонструє в особистому освітньому портфоліо різноманітні види діяльності і значно (втричі і більше) перевищує мінімальні вимоги до кількості балів безперервного професійного розвитку за рік, атестаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння більш високої категорії.

 

Як лікар може оскаржити рішення атестаційної комісії?

Рішення атестаційної комісії оскаржується в установленому законодавством порядку — в суді.

 

Чи поширюються вимоги щодо накопичення балів безперервного професійного розвитку на період відпусток у зв’язку з вагітністю і пологами чи догляду за дитиною?

Ні, накопичення балів безперервного професійного розвитку не є обов’язковим на період такої відпустки.

 

Які санкції передбачені за недостовірні дані про безперервний професійний розвиток в індивідуальному освітньому портфоліо?

Лікареві, який свідомо надав недостовірні дані про перебіг свого безперервного професійного розвитку, буде відмовлено в атестації.

 

Чи однакова кількість балів зараховується за відповідні заходи різних провайдерів?

Кількість балів за заходи, які відбуваються в країнах з високим рівнем доходу (за рейтингом Світового банку) або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME / ACCME / RCPSC чи сертифіковані ERC/ ILCOR/AHA під час підрахунку загальної кількості балів множиться на 2.

Докладно про БПР: http://moz.gov.ua/bezperervnij-profesijnij-rozvitok

 

Джерело: http://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/vidpovidi-na-poshireni-pitannja-pro-bezperervnij-profesijnij-rozvitok-


Невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садки: що означає постанова Верховного Суду

Верховний Суд України своїм рішенням підтвердив, що вакцинація є обов’язковою, а невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садочки.

У постанові Верховного суду зазначається, що держава  має забезпечити дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільну освіту та інтересами інших дітей. Коли індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільства, загальне благо на безпеку та охорону здоров’я має перевагу.

Батьки можуть обирати форму навчання дитини, але держава встановлює певні правила реалізації такого права, щоби враховувались не лише права дитини на  дошкільну освіту, а й забезпечувалась безпека та здоров’я всіх дітей.

Це рішення — остаточне у справі, яка розглядається в судах різних інстанцій ще з 2016 року, та не підлягає оскарженню. Тоді до суду звернулася матір, чию невакциновану дитину відмовилися приймати до садочку. Жінка вбачала в цьому порушення права свого сина на освіту, а робити щеплення відмовилася “через недовіру до вакцин”. І хоча спочатку Славутський міський районний суд Хмельницької області задовольнив її позов, садочок оскаржив це рішення.

До слова, Верховний Суд не отримав переконливих аргументів про те, чому якості вакцин не можна довіряти.

Рішення Верховного Суду є першим на такому рівні і вкрай важливим для розуміння норми закону про недопущення невакцинованих дітей до навчання у школі чи дитячому садку. Верховний Суд є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції, який зокрема забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій. МОЗ України сподівається, що суди по всій Україні враховуватимуть це рішення у своїй практиці.

Нагадаємо,  згідно з діючими нормами закону відвідувати державні заклади освіти можуть лише ті діти, які отримали щеплення за Календарем профілактичних щеплень, або у дитини є медичні протипоказання до вакцинації (ст. 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”).

Вакцинація є питанням національної безпеки. Лише щеплення може захистити від смертельно небезпечних хвороб. Так званий колективний імунітет, коли від певної хвороби вакциновані щонайменше 95% населення, створює своєрідний щит: захищає від хвороби людей, які не можуть вакцинуватись з медичних причин, зупиняє розповсюдження вірусів і зупиняє спалахи. Внаслідок відсутності колективного імунітету, років недовіри до вакцинації нині маємо масштабний спалах кору: з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 100 тис. людей, 38 з яких померли.

Нині безоплатно вакцинуватись від кору можуть як діти, так і дорослі – МОЗ України скасувало вікові обмеження. Отримати щеплення можуть навіть ті діти, які мають фальшиву довідку, але насправді не були вакциновані. Паралельно Міністерство працює над унеможливленням маніпуляцій і підроблених довідок у майбутньому. Із запровадженням електронної медичної картки всі дані про щеплення вноситимуться в  електронну систему.

В Україні є всі вакцини, необхідні для обов’язкової вакцинації згідно з Календарем щеплень. Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 23 травня в Україні було 862 580 доз. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці.

 

Джерело: http://moz.gov.ua/article/news/nevakcinovanim-ditjam-ne-mozhna-vidviduvati-navchalni-zakladi-scho-oznachae-postanova-verhovnogo-sudu


Українські фахівці відвідали Лондон для вивчення британського досвіду функціонування системи охорони здоров’я

Наприкінці березня група фахівців Національної служби здоров’я України та Міністерства охорони здоров’я відвідали Велику Британію, щоби вивчити британський досвід функціонування системи охорони здоров’я та можливостей його застосування в Україні.

Під час візиту українські експерти побували в закладах Лондона, що планують, надають та оцінюють якість медичної допомоги. Зокрема, своїм досвідом поділилися такі визнані в усьому світі установи як Національна служба здоров’я Британії, Центр наукових досліджень та аналізу у сфері медичної допомоги та соціального догляду Nuffield Trust, міська лікарня Royal Free Hospital, Британський медичний журнал.

Саме систему охорони здоров’я Англії взяли за основу у процесі трансформації фінансування української системи охорони здоров’я. Тому можливість почути з перших вуст про досягнення та невирішені питання  системи, якій виповнилось вже 70 років, була дуже корисною для групи українських фахівців.

Альона Горошко, головний спеціаліст Департаменту розвитку програм медичних гарантій НСЗУ, відмітила, що сімейні лікарі у Великій Британії дійсно мають дуже широке коло знань і закривають на первинній ланці до 80% потреб у медичній допомозі в країні. Тут чітко вибудовані зв’язки між первинною та вторинною ланкою для надання максимально ефективної допомоги пацієнту.

Британська система заснована на спільній роботі багатьох урядових організацій: Міністерства охорони здоров’я (Department of Health and Social care), Національної служби здоров’я та окремиї організацій (commissions), кожна з яких веде окремий напрямок у системі – ліцензування закладів охорони здоров’я, розробка стандартів лікування тощо. Крім того, у Великій Британії відбувається все більша інтеграція медицини та соціального захисту.

«У них прекрасно працює соціальна служба, що підтримує пацієнта, коли він повертається з лікування додому. У медзакладах я бачила багато людей похилого віку, які працюють волонтерами. Вони зустрічають пацієнтів, допомагають зорієнтуватися у закладі. Також мене вразила клініка, де допомагають людям із деменцією. Вона побудована у формі кола. Двері кімнат, де живуть пацієнти, виходять на внутрішній двір будівлі, де вони можуть гуляти, дихати повітрям, але не можуть вийти та загубитись у місті. Ще один цікавий момент: коли вже настає час йти до кімнат для нічного сну, весь персонал перевдягається в піжами, щоб їхні пацієнти зрозуміли, що настала ніч і треба йти відпочивати. Тут відчувається повага та піклування про пацієнта у кожній деталі. І це найголовніше, що мені хотілося б втілити в Україні», – говорить Альона Горошко.

Координатор групи підтримки  спільного проекту Світового банку та МОЗ «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» Аліна Ткаченко розповідає про контроль якості надання медичних послуг, що запроваджений у Британії. Тут існують чіткі і прозорі критерії, куди входить: обладнання, кваліфікація лікарів, заходи щодо контролю, протоколи та інше (всього 9 пунктів).

«Щороку комісія виставляє кожному медичному закладу одну з чотирьох оцінок. Якщо заклад отримує оцінку «Незадовільно», туди вводиться зовнішнє керування і впроваджуються заходи з боку держави, щоби виправити ситуацію. Якщо заклад отримує оцінку «Є зауваження», то лікарня має надати план змін для поліпшення ситуації і через рік її знову перевіряють. Оцінка «Задовільно» означає, що лікарня відповідає всім критеріям якості. А от оцінка «Перевершення очікувань» (exceed expectations) означає, що заклад зробив більше, ніж вимагалося. Для будь-якої британської лікарні отримати таку оцінку так само престижно, як для ресторану отримати мішленівську зірку. Пацієнти прагнуть в такому закладі лікуватись, а лікарі працювати», – говорить  Аліна Ткаченко.

Медичні заклади Англії майже завжди знають, яким буде результат перевірки комісії, оскільки майже в кожному закладі працює система внутрішнього аудиту, а система оцінки якості зрозуміла і виконується на рівні кожного відділення та кожного лікаря персонально.

У Великій Британії набагато глибша інтеграція Національної служби здоров’я у медичні заклади, а також дуже щільна співпраця між Національною службою здоров’я і Міністерством охорони здоров’я у розробці політики. Саме на це звернув увагу під час візиту до Лондона радник Міністра охорони здоров’я України Матвій Хренов. Також йому дуже імпонує британська модель фінансування трастів. У Сполученому Королівстві заклади охорони здоров’я можуть об’єднуватись у трастові фонди та після цього укладати договір з Нацслужбою здоров’я.  Це дає їм більше свободи у раціональному розподілі ресурсів для надання медичної допомоги пацієнтам на їхній території.

«Ми побачили найсучасніші практики у світі і цільову модель системи охорони здоров’я, яку планується побудувати в Україні. Що стосується британського досвіду, то, у першу чергу, хотілося б запровадити формалізований гарантований пакет послуг і потужні інституції написання медичних протоколів. У них існує окрема організація, що займається написанням медичних протоколів. І вона одна з найкращих у світі. Також мене вразила глибока інтеграція медичних послуг на всіх рівнях надання допомоги людям, які мешкають на одній території. Наприклад, у Британії доктор-пульмонолог повинен лікувати пацієнтів не лише у стаціонарі, але й піклуватися про здоров’я всіх хворих на його території. Для цього він проводить всілякі курси, працює з сімейними лікарями», – гооврить Матвій Хренов.

У Британії мислять зовсім іншими категоріями – не як вилікувати швидше, а як зробити так, щоб пацієнт не потрапив до лікарні, не захворів. Через те, що діяльність служби географічно розподілена між підрозділами, вони краще розуміють особливості здоров’я місцевих мешканців. Тому мають можливість впровадити більш ефективні програми попередження хвороб. Наприклад – кампанії проти тютюнозалежності в регіоні, де розповсюджені гострі респіраторні захворювання. Британський підхід до пацієнта та процесу лікування – це саме те, що найбільше хотілося б змінити в українській системі охорони здоров’я Олені Дрощенко, консультанту з питань організаційного розвитку НСЗУ .

«Цікавим було дізнатись, що у Великій Британії розвинутий сервіс медичної допомоги вдома. Її можуть надавати медичні сестри. Наприклад, медичний працівник, який піклується про лежачого хворого у нього вдома, може підписати договір з Національною службою здоров’я і отримувати кошти на власний рахунок за надання медичної допомоги. І це просто чудово. Адже, по-перше, вдома завжди лікування відбувається швидше. По-друге, більш раціонально використовуються ліжка в лікарнях. Таке добре, як на мене, поєднання зацікавленості у здоров’ї пацієнта та економічному обгрунтуванні. Мені також хотілося б змінити в Україні ставлення до системи охорони здоров’я в цілому та конкретно лікаря – до пацієнта», – розповідає Олена Дрощенко.

Українські фахівці погоджуються, що візит до Лондона дозволив побачити, як працює налагоджена система. Стати свідками того, як це створює простір для інновацій у піклуванні про пацієнта на всіх рівнях медичної допомоги. І переконатися, що Україна має всі вихідні умови для побудови такої системи.

Візит українських фахівців до медичних закладів Великобританії було організовано за підтримки спільного проекту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Джерело: http://moz.gov.ua/article/news/ukrainski-fahivci-vidvidali-london-dlja-vivchennja-britanskogo-dosvidu-funkcionuvannja-sistemi-ohoroni-zdorov%E2%80%99ja

МОЗ України запрошує студентів долучитись до програми стажування в центральних органах виконавчої влади

МОЗ України запрошує студентів та випускників спробувати свої сили у рамках Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади. Стажування проходитиме з 1 квітня по 30 червня 2019 року. ​Стажери зможуть набути досвід, який допоможе у майбутньому пройти конкурс та працювати на новій державній службі, а також спробувати себе у якості агента змін системи охорони здоров’я, допомагати трансформувати українську медицину та робити якісні медичні послуги доступнішими для громадян.

Протягом 3 місяців стажування учасники Програми долучаться до формування політик та реалізації окремих проектів. Вони працюватимуть під керівництвом державного секретаря, генеральних директорів Директоратів МОЗ України та керівників управлінь та департаментів:

 • Сектор Служби державного секретаря – 1 стажер, спеціальність «Право».
 • Управління правового забезпечення – 2 стажери, спеціальність «Право».
 • Департамент з фінансово-економічних питань,  бухгалтерського обліку та фінансової звітності – 1 стажер, спеціальність «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Міжнародні економічні відносини».
 • Директорат медичних послуг – 2 стажери, спеціальності «Право», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Міжнародні економічні відносини».
 • Директорат громадського здоров’я – 2 стажери, спеціальності «Право», «Політологія»; володіння англійською мовою на рівні не нижче В2.
 • Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів – 2 стажери, володіння англійською мовою на рівні не нижче В2, володіння навичками організації публічних заходів, проектів.
 • Директорат стратегічного планування та євроінтеграції – 2 стажери, спеціальність «Журналістика».
 • Фармацевтичний директорат – 2 стажери, спеціальність «Право».

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які є студентами 3-4 курсів бакалаврату, студентами-магістрами або здобули вищу освіту не раніше 2014 року. Конкурс відбудеться у три етапи: заповнення анкети, онлайн-тестування і співбесіда.

Долучайтеся – заповніть онлайн-анкету за посиланням: http://interns2019.org.ua/application. Зверніть увагу, що анкета включає мотиваційне есе, яке оцінюється Координаційним комітетом. Кандидати, які продемонструють найкращі результати за підсумками онлайн-тестування та оцінки есе, будуть запрошені на співбесіди із потенційними керівниками стажувань.

Заявки необхідно подати до 23:59 17 березня.

З умовами стажування можна ознайомитись за посиланням: http://interns2019.org.ua/rules.

Джерело: http://moz.gov.ua/article/news/moz-ukraini-zaproshue-studentiv-doluchitis-do-programi-stazhuvannja-v-centralnih-organah-vikonavchoi-vladi


В Україні вперше здійснили аеромедичну евакуацію. Важкохвору дівчинку з Донеччини готують до операції

Вперше в історії України Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Донецької області та міста Києва спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій за активної підтримки учасників Операції об’єднаних сил провели аеромедичну евакуацію. Вчора, 27 лютого, дівчинку у важкому стані транспортували з Краматорська до Києва спеціалізованим літаком. Наразі дитину готують до оперативного втручання.

Дівчинку 2006 року народження доставили з обласного відділення нейрохірургії лікарні міста Лиман Донецької області до аеродрому Краматорська. Лікар-анестезіолог і фельдшер супроводжували дитину до аеропорту у Києві. Для подальшого лікування бригада екстреної медичної допомоги у супроводі патрульної поліції доставила дитину в інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова НАМН України. Наразі дівчинка знаходиться у  відділенні інтенсивної терапії та анестезіології інституту, її готують до оперативного втручання.

Ця перша аеромедична евакуація – приклад скоординованої роботи Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учасників Операції об’єднаних сил. Вона відбулася за підтримки волонтерів та активістів.

 

Джерело: http://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-vpershe-zdijsnili-aeromedichnu-evakuaciju-vazhkohvoru-divchinku-z-donechchini-gotujut-do-operacii