Дмитро Шевчук – дитячий хірург/уролог у Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні з 2002 року, куди прийшов на інтернатуру після закінчення медичного факультету Ужгородського національного університету. З липня 2020 року – завідувач хірургічного відділення №2 КНП “Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня”. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей” під керівництвом проф. Данилова О.А. (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика), у 2009 році отримав диплом кандидата медичних наук.  Працюю над темою докторської дисертації на тему “Лікування нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей”. З 2009 року – викладач, а з 2011 – доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені І.Франко. Із 2011 року – викладач кафедри дитячої хірургії, а з 2018 року – кафедри урології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Неодноразово стажувався у провідних клініках України та зарубіжжя (Польща, Німеччина). Член різноманітних регіональних та національних професійних асоціацій та Британської асоціації дитячих хірургів (BAPS), Європейського товариства дитячих ендоскопічних хірургів (ESPES), Європейського товариства дитячих урологів (ESPU). Із 2016 року – відповідальний секретар фахового журналу “Хірургія дитячого віку”. Навчаюсь у магістратурі при Національній академії державного управління при Президентові України (НАДУ).

Dmytro Shevchuk is paediatric surgeon/urologist in Zhytomyr Regional Children’s Clinical Hospital since 2002 after graduating Uzhgorod national university, medical dpt. From July 2020 – Chief of the Surgical Dpt#2 in Zhytomyr Regional Children’s Clinical Hospital. Follow a PhD degree in 2009 in Shupyk National medical Academy of postgraduate education. From 2009 was lecturer and from 2011 became an assistant professor  in Zhytomyr Ivan Franko State University. Since 2011 is a lecturer in Shupyk National medical Academy of postgraduate education. Studied in different Ukrainian & Polish Clinics, in European Surgical Institute (Hamburg, Germany). A member of different national associations & British Association of Paediatric Surgeons (BAPS), European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons (ESPES), European Society for Paediatric Urologist (ESPU). Since 2016 – an executive secretary of journal “Paediatric Surgery” (Ukraine).

Наукові інтереси

нейрогенний сечовий міхур, вроджені аномалії сечовивідної системи, сечокам’яна хвороба, мініінвазивна хірургія та ін.

Research interests

Dmytro Shevchuk research interests are in the neurogenic bladder, congenital anomalies of genitourinary tract, kidney stones, miniinvasive surgery, and others.