Robotic Mitrofanoff with Bladder Neck Reconstruction with Ureteric Reimplant/ Роботизована операція Мітрофанова із реконструкцією шийки та сечовідною реімплантацією

Read more


Laparoscopic re-implantation of refluxing ureter in children: A feasibility study/ Лапароскопічна реімплантація рефлюксуючого сечоводу у дітей

Read more


Застосування малоінвазивного обладнання в хірургічній корекції патології нижніх сечовивідних шляхів у дітей

Read more