Ректор УжНУ встановив нові розміри виплат за публікації у Scopus та Web of Science

Радий, що у Alma Mater підтримують науковців!

Публікація наукових статей у наукометричних базах даних Scopus (бібліографічна  і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях, одна зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse, що індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання) та в Web of Science (платформа, на  якій  розміщено бази наукової літератури і патентів, охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва, володіє вбудованими можливостями пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією) є одним з основних показників, які впливають на рейтинг університетів і є переконливим свідченням їхньої наукової активності.

За словами проректора з наукової роботи Ігоря Студеняка Ужгородський національний університет ще в 2017 році отримав доступ за кошти держбюджету до обидвох баз даних відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  № 1286 від 19.09.2017 року  «Про надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних». Упродовж останніх п’яти років спостерігається активна позитивна динаміка публікацій статей науково-педагогічних працівників університету в журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus  та Web of  Science. Так, у 2015 році таких публікацій, що індексуються у базі даних Scopus та Web of Science, було по 79, а в минулому 2019 році працівники університету підготували й опублікували 170 статей у Scopus та 129 у Web of Science.

У коментарі для сайту УжНУ ректор Володимир Смоланка наголосив, що  починаючи з 2015 року ДВНЗ  «Ужгородський національний університет» здійснює  преміювання науковців  університету за публікації у виданнях, що входять у міжнародні наукометричні бази даних Scopus та Web of Scienсe. З метою стимулювання видавничої діяльності науково-педагогічних та наукових співробітників університету, щоквартально здійснюється преміювання авторських колективів за статті, які опубліковані в журналах, що входять до науковометричних баз даних Scopus і Web of Science та мають імпакт-фактор IF Cite Score. Згідно з підписаним ним розпорядженням № 86-Р р від 16.03.2020 року для заохочення університетських працівників встановлено нові розміри виплати за статті в залежності від імпакт-фактору IF Cite Score журналу:

– IF: ( 0-1 )       – в розмірі  4 000 грн.

– IF: ( 1-3 )       – в розмірі  7 000 грн.

– IF: ( 3-5 )       – в розмірі 10 000 грн.

– IF: ( > 5 )       – в розмірі 12 000 грн.

 

За більш детальною інформацією стосовно преміювання науковців університету за публікації, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Scienсe, слід  звертатися в науково-дослідну частину університету.

 

Джерело: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/rektor-uzhnu-vstanoviv-rozmiri-viplat-za-publikatsiji-u-Scopus.htm